ORTHODONTIE

Orthodontie

Het vakgebied orthodontie is gericht op het reguleren van de stand van tanden en kiezen in de kaak, en op de groei en ontwikkeling van de kaken. Met behulp van allerlei soorten beugels worden tanden en kaken zowel esthetisch als functioneel goed gezet.

Voor een optimale beugelbehandeling is “timing” van groot belang. De meeste orthodontische behandelingen worden gestart tijdens de puberteitsgroei.

Regelmatige controles van tandwisseling en tandstand zijn daarom vanaf jongere leeftijd belangrijk.

shutterstock_256705414

Een orthodontist zorgt ervoor dat de tanden en kiezen mooi in de rij komen te staan en zo ook goed op elkaar passen. Een mooi regelmatig gebit zorgt ervoor dat iemand goed kan kauwen, praten en lachen. Een gebit met rechte tanden is gemakkelijker schoon te houden en blijft daardoor langer gezond.

Niet alleen de tanden komen recht te staan, maar ook de kaken moeten in een goede positie worden gebracht. Er moet gestreefd worden naar een evenwicht tussen gebit, tong, lippen en wangen. Bij kinderen en jongeren bestaat de mogelijkheid om de groei van de kaken in beperkte mate te manipuleren. Dit is niet mogelijk bij volwassenen, waardoor een gecombineerde orthodontische - chirurgische aanpak aangewezen is.

  • Een perfecte mondhygiëne is vereist tijdens het dragen van een beugel. 
  • De 6-maandelijkse tandartscontroles lopen gewoon door tijdens de orthodontische behandeling.
  • De ouders hebben een cruciale rol in het slagen van de orthodontische behandeling. Probeer steeds je kind te stimuleren om goed mee te werken tijdens de behandeling en alle instructies goed op te volgen.
  • Gevoelige tanden na het plaatsen of aanspannen van de apparatuur is volstrekt normaal. Deze pijn laat zich voornamelijk voelen tijdens het kauwen. Dit duurt meestal 4 à 5 dagen.​
  • Elke 4 à 6 weken vindt er een controle van de apparatuur plaats. 

Beste patiënt,

Wij verzoeken u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen en niet zomaar naar de praktijk te gaan.

Gelieve volgende maatregelen te respecteren bij uw afspraak:

* Enkel elektronische betalingen worden aanvaard.
* Draag een mondmasker bij het betreden van de praktijk.
* Kom zonder begeleider naar de praktijk (voor kinderen <12 jaar = maximum 1 begeleider).
* Kom tijdig: binnenkomst gebeurt enkel op afspraakuur. Indien u vroeger bent verzoeken wij u buiten te wachten.
* Handen wassen en desinfecteren bij aankomst in de praktijk.
* Tanden poetsen gebeurt thuis.
* Kom met lege handen naar de praktijk. Rugzakken, fietsen etc. komen niet mee binnen.
* Neem enkel plaats op de door u toegewezen locatie in de wachtzaal.

Indien u een (lang)lopende behandeling heeft en hierover vragen heeft, neem dan contact op met de praktijk. Ook voor overige vragen over uw behandeling kunt u zich telefonisch wenden tot de praktijk.

Mocht u symptomen van het coronavirus hebben én een acute tandheelkundige klacht: Neem dan eerst contact op met de praktijk en kom niet zelfstandig naar de praktijk i.v.m. het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

Wij zullen u over de verdere ontwikkelingen  blijven informeren.

We rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Team THC Gent